Image

Nasza oferta obejmuje:

  1. Opiniujemy stan przewodów kominowych w budynkach nowo wybudowanych, zamieszkałych oraz po remontach pod względem przydatności do użytku wraz z wydaniem protokołów dla gazowni i wydziałów architektury.
  2. Przeprowadzanie okresowych kontroli przewodów kominowych w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Nr. 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).
  3. Przeprowadzanie okresowych kontroli szczelności urządzeń i instalacji gazowej w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Nr. 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).
  4. Inwentaryzacja przewodów kominowych z ustaleniem prawidłowości podłączeń wraz ze sporządzeniem dokumentacji technicznej w postaci rzutów poziomych kominów z wykazaniem podłączeń i drożności przewodów lub rzut przewodów w rozwinięciu.
  5. Wykonywanie pomiarów ciągów w przewodach kominowych.
  6. Instalowanie nasad kominowych wiatrochronnych (różnego typu).